Gaveau

Ets. Gabriel Gaveau & Cie., 55-57 Av. de Malakoff, Parijs 16e. Later Gabriel Gaveau-Radio, 18 Rue de Châteaudin, Asnières.

Het bedrijf is in 1919 opgericht door Gabriel Gaveau.


1929