Ferrograph

British Ferrograph Recorder (Wright & Weaire), 131 Slone Street, Londen SW1

Het bedrijf is opgericht in 1947, in 1977 wordtde gehele produktie overgenomen door Neal..