Eelex

Eelex is een merk van J.J.Eastick & Sons, Eelex House, 118 Bunhill Row, Londen EC1.


1929