Dulcivox

Dulcivox is een merk van de Edison Swan Electric Company Ltd., 155 Charing Cross Road, Londen WC5. Opgericht in 1893. Later Edison Swan Electric Co., 123 Queen Victoria Street Londen, EC4.

Nederland: de vertegenwoordiger is het Nederland's Industriekantoor, Prinsengracht 475, Amsterdam.