Diligentia

N.V. Uitgevers- en Publiciteits Maarschappij Diligentia, Amsterdam-C.