Clarke & Smith

Clarke & Smith Mfg. Co. Ltd., Wallington, Surrey.

Het bedrijf is opgericht in 1946 in Surrey door Major J.F.E Clarke en Alec Smith. Men richtte zich op de overheid met schoolradio en schoolgrammofoons, geluidsapparatuur voor ziekenhuizen, bandrecorders voor blindeninstituten en dergelijke.

Alex Smith overlijdt onverwacht in 1972.