Capello

Polskie Zaklady Radiowe Capello, Welnowiec (Katowice), Polen.

Het bedrijf is in 1935 opgericht door Adolf Ignacy. Men maakt gebruik van licenties van Horny, later van Ingelen.


1936