Beloiannisz

Beloiannisz Hiradastechnikai Gyar (BHG), Boedapest.

In 1948 wordt de Standard Villamossági Rt genationaliseerd, in 1950 heet het bedrijf BHG. Men houdt zich voornamelijk bezig met de produktie van professionele omroepapparatuur.