Aurièma

Aurièma Radio Corporation (A.R.C.), Avenue Brugman 520, Brussel. later Avenue Louise 32A.

Het bedrijf is opgericht in 1930, en heeft bestaan tot 1948. In 1934 brengt Aurièma een eigen merk op de markt, Alfa Radio.


1932