AVRO

 

Algemeene Vereeniging Radio Omroep (A.V.R.O.)

De oorsprong van de AVRO ligt bij de Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO), opgericht in juli 1923 door Willem Vogt. Dit was een initiatief van de NSF, die op zoek was naar een nieuwe afzetmarkt. De naam van de nieuwe omroep werd gewijzigd in Algemeene Nederlandsche Radio Omroep (ANRO), en in 1927, na een fusie met de Nederlandsche Omroep Vereeniging (NOV) in Algemeene Vereeniging Radio Omroep (A.V.R.O.).

In 1925 kwam de eerste Radio Luistergids (de voorloper van de Radiobode en de latere AVRO-bode) uit. 


Avrofoon, 1930