HET BESTUUR IS WEER COMPLEET

In RHT 176 is gewezen op de vacatures in het bestuur van de NVHR. Die van voorzitter en van secretaris. Jacques Hermans heeft de taak van de ons ontvallen John Hupse ad interim waargenomen en die van secretaris. Ik, ondergetekende, heb te kennen gegeven me na afloop van de tweede termijn, niet te kandideren voor een vervolgtermijn.

Het bestuur heeft twee kandidaten voor deze vacatures voorgedragen: Jacques Hermans voor de functie van voorzitter en Gert van Wee voor de functie van secretaris. Daarbij is in RHT 176 een oproep geplaatst voor deze functies. Hierop is vanuit de vereniging niet gereageerd binnen de gestelde termijn, uiterlijk tot 10 april (14 dagen vóór 24 april). Ook op 24 april, de dag waarop de Algemene Vergadering 2021 zou plaatsvinden waren er twee kandidaten, voor elke functie één.

Derhalve hoeft niet door u gestemd worden over de samenstelling van het bestuur en worden Jacques Hermans en Gert van Wee in het bestuur opgenomen, respectievelijk als voorzitter en als secretaris.

Gert van Wee

Jacques Hermans

Gert van Wee

Ik wens beide heren veel succes met het uitoefenen van hun taak en dank u allen voor het mogen functioneren als secretaris van de NVHR in de jaren 2015 tot 2021.

Mart Bierhoff, tot 24 april 2021 secretaris van de NVHR

Het bestuur dankt Mart hartelijk voor zijn bijdrage aan het besturen van de NVHR gedurende 6 jaren en wenst hem nog vele jaren in gezondheid.