Inschrijving NVHR Reparatiecursus

Waarom een nieuwe cursus

We krijgen steeds meer verzoeken in de trant van "help, mijn pas verworven radiotoestel doet het niet, en ik kan het zelf niet repareren want ik heb helaas twee linkerhanden".

Daarom is een nieuwe reparatiecursus ontwikkeld door de Technische Commissie van de NVHR, speciaal bedoeld voor de doelgroep "NVHR-leden zonder of een beperkte ervaring met het repareren van oude radio's".

De reparatiecursus kan thuis worden gevolgd op elke pc met internetaansluiting, en laat zien op welke manier een buizentoestel veilig kan worden gerepareerd. Zonder dat de cursist wordt lastiggevallen met theorie (dit keer dus geen "Wet van Ohm") of met diagnoseapparatuur zoals oscilloscopen, generatoren en signaalvolgers.

Deze cursus kan in principe door elk NVHR-lid met enig praktisch inzicht worden gevolgd. Naast het onderdeel "veilig werken" wordt veel aandacht geschonken aan het inrichten van een werkplek, het herkennen van de onderdelen, het gebruik van een universeelmeter, kleinere mechanische reparaties, het opstarten van een radiotoestel en aan foutzoeken.


Netspanning op toestel zetten en anodestroom meten

Als visueel hulpmiddel wordt onder andere gebruik gemaakt van korte instructiefilmpjes (klik op het voorbeeld hierboven) en van animaties. Voor het volgen van deze cursus wordt een bescheiden vergoeding gevraagd, dit is nodig om de huur van de NVHR internet cursusomgeving te bekostigen.

Ook is een besloten forum beschikbaar waar de cursisten eenvoudig onderling kunnen communiceren. Elk cursusonderdeel wordt afgesloten met een aantal vragen waarmee elke cursist kan testen of de behandelde stof voldoende is begrepen. Wanneer blijkt dat een cursusonderdeel onvoldoende is begrepen kan het nogmaals worden doorgenomen.

De cursus is alleen toegangelijk voor leden. Je kunt je voor de cursus aanmelden via een e-mail naar info@nvhr.nl. De kosten zijn 15 euro, hiervoor kan de cursus een jaar lang worden gevolgd. 

De 15 euro moet je overmaken op: Rekening nr. 4429508 t.n.v. NVHR te Haarlem
(IBAN: NL71INGB0004429508 BIC: INGBNL2A). Vermeld je naam, lidnummer en dat je wenst deel te nemen aan de online cursus. Zodra we bericht krijgen van de penningmeester dat het geld binnen is en als je lidmaatschap bevestigd is, krijg je de inloggegevens voor de cursus.

De klassikale cursus Radiotechniek, die al vele jaren wordt gegeven in Ede en in Haarlem, sluit goed aan bij de nieuwe reparatiecursus. En blijft de logische vervolgstap voor leden die in het verleden al enige basiskennis hebben opgedaan. Deze klassikale cursus Radiotechniek, die wordt afgesloten met een examen, gaat juist wel in op de theorie en op het gebruik van diagnoseapparatuur.

Inhoud van de online reparatiecursus

  •  Werkplek
  •  Veiligheid
  •  Multimeter
  •  Onderdelen
  •  Voorbereidingen
  •  Mechanische aandachtspunten
  •  Opstarten
  •  Foutzoeken

De NVHR Reparatiecursus is ontwikkeld door een team bestaande uit Piet Blaas, John Hupse, Ed Plevier, Youri Vamos en Fons Vendrik.