Crystalphone 4AW, 1928

door Gidi Verheijen

Een zeer weinig voorkomende Crystalphone 4AW uit 1928, vervaardigd door Waldorp.

De foto is genomen in het Radiomuseum Overpelt (B) van NVHR-lid Jo Ruffini.


Radio Expres, maart 1930